Wij bouwen op dit moment aan een mooie nieuwe website.

Nog even geduld…….

Vooralsnog vind je hieronder de meest belangrijkste informatie over de praktijk.

 

Op dit moment is er een cliënten-stop.

 

Drs. Lonneke van Elburg

(Orthopedagoog)

Afbeelding met persoon, vrouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Kleinschalige praktijk voor kinderen van 0 – 12 jaar en hun ouders

 

*  begeleiding bij emotionele problemen

*  omgaan met moeilijk gedrag

*  behandeling van trauma

 

In mijn praktijk geef ik orthopedagogische behandeling, hetgeen inhoudt dat we werken aan het probleem van je kind, in de context van zijn/haar omgeving. Ik werk daarom enerzijds met het kind zelf aan het veranderen van gevoelens, gedachten en gedrag. Anderzijds word je als ouder altijd actief bij de behandeling betrokken. Juist door samen te werken aan een bepaald probleem kan een kind zich – in verbinding- op een positieve wijze ontwikkelen. Door in de sessie samen dingen te bespreken en oefenen, kunnen inzichten en adviezen gemakkelijk vertaald worden naar de dagelijkse thuissituatie. Daarnaast kunnen apart ouderadviesgesprekken plaatsvinden waardoor er ruimte is voor evaluatie en volwassen reflectie. De sessies met het kind hebben altijd een speels karakter, waardoor je kind zal merken dat het ook plezierig kan zijn om aan moeilijke dingen te werken. Ik geef ook ouder-kind spelsessies waarin de onderlinge band (hechting) en het (zelf)vertrouwen van het kind centraal staan (Sherborne Samenspel). Deze methode is ook zeer geschikt bij het verwerken van traumatische ervaringen. Ieder die ik in mijn praktijk ontvang,  krijgt een unieke behandeling op maat, waarbij we de inhoud en wijze van behandeling samen afstemmen.

Meer informatie vind je in de praktijkinformatie en de behandelovereenkomst.

 

Ik ben orthopedagoog, in 2001 afgestudeerd aan de Universiteit Nijmegen, met als specialisatie Opvoed- en Gedragsproblemen. Vanaf 2008 heb ik mij bekwaamd in de methodiek Sherborne Samenspel, waarin ik inmiddels Advanced Practitioner en International Courseleader ben.

 

Ik ben lid van de NFG vakgroep OTR en SKJ.

Register code NFG: 7736

 

Kinderpraktijk Samen is gevestigd in:

De Burgemeester, lokaal 29

Burg. Martenssingel 15                                      

2806 CL Gouda      

 

Voor meer informatie en aanmelding kun je met mij contact opnemen:

06 349 251 50        

welkom@kinderpraktijksamen.nl

(werkdagen dinsdag en donderdag)               

 

Na aanmelding krijg je van mij een aanmeldformulier toegestuurd dat je voor onze eerste afspraak kunt invullen.

Tijdens onze eerste ontmoeting maken we afspraken over de behandeldoelen en de werkwijze, welke worden vastgelegd in een zorgplan.

Op dit moment is er een cliënten-stop.

 

Privacy Reglement Kinderpraktijk Samen

 

De praktijk beschikt over een KIWA-keurmerk, hetgeen betekent dat er sprake is van continu en cyclisch kwaliteitsmanagement. Audit resultaten en andere feedback zullen met aandacht worden verwerkt en bewaakt. Indien nodig worden corrigerende maatregelen genomen.

 

De praktijk voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen. Als je ontevreden bent over de geboden dienstverlening, hoop ik natuurlijk dat je mij dat zo snel mogelijk laat weten en wij er samen uitkomen. Je hebt echter altijd de mogelijkheid via mijn beroepsvereniging NFG, gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.